Πλαίσιο Εσωτερικής Λειτουργίας (Εσωτερικός Κανονισμός) 4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Αττικής

Πλαίσιο Εσωτερικής Λειτουργίας

(Εσωτερικός Κανονισμός)

4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Αττικής

 

Η σχολική κοινότητα είναι μια μικρή οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης κοινωνίας. Ο ρόλος του Σχολείου είναι να προετοιμάσει τους νέους να ενταχθούν ομαλά σε αυτήν και να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικά την επικείμενη μετάβαση. Επομένως, η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής:

 

Δεν στοχεύει στον περιορισμό της ελευθερίας οιουδήποτε, αλλά στη θεμελίωση κλίματος συνεργασίας και ηρεμίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς).

 

 

 • Δεν θεωρεί τη «σχολική πειθαρχία» ως αυτοσκοπό, αλλά ενσωματώνει και την παιδαγωγική της πλευρά, με έμφαση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή και την επιβολή των ποινών.

 

 • .Ενθαρρύνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και προάγει τη συλλογική λειτουργία αναγνωρίζοντας παράλληλα την ατομική ευθύνη.

 

 • Διαμορφώνει έτσι ένα δημιουργικό σχολικό περιβάλλον και προσδίδει δημοκρατικό περιεχόμενο στη σχολική ζωή.

 

Α. Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές

 • Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό.

 

 • Υποστηρίζουν τη μάθησή τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης.

 

 • Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, που το χαρακτηρίζει ο αμοιβαίος σεβασμός, η ελεύθερη έκφραση, ο πλουραλισμός των απόψεων, η αποφυγή των εντάσεων και των συγκρούσεων, προάγοντας το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας που τόσο έχει ανάγκη ο έφηβος μαθητής για να λειτουργήσει δυναμικά και να προχωρήσει.

 

 

Β. Υποχρεώσεις μαθητών

 

1. Συμπεριφορά-Εμφάνιση

 • Οι μαθητές σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα του εκπαιδευτικού για διδασκαλία.

 

 • Δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.

 

 • Προσέρχονται για μάθημα στην αίθουσα, χωρίς να φέρουν μαζί τους φαγητά ή ποτά.

 

 • Σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες και λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία και η άσκηση σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο.

 

 • Δεν καπνίζουν στους χώρους του Σχολείου - για λόγους υγείας αλλά και γιατί αυτό απαγορεύεται από το Νόμο - και σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών.

 

 • Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό.

 

 • Η εμφάνιση - αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια, ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Η άσκηση, όμως, αυτού του δικαιώματος, περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα και η ευπρέπεια.

 

 • Οι μαθητές προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με την προβλεπόμενη ένδυση.

 

 • Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν στους μαθητές. Η καταστροφή τους ευτελίζει την έννοια του βιβλίου και προσβάλλει την προσωπικότητα του μαθητή.

 

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων πολυμεσικών συσκευών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από αυτήν και ζητηθεί από τον εκπαιδευτικό.

 

 • Δεν επιτρέπεται η κάθε είδους φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους του σχολείου, χωρίς την άδεια της διεύθυνσης και τη συναίνεση των βιντεοσκοπουμένων.

 

2. Προσέλευση και παραμονή στο Σχολείο

 • Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 08:15΄.

 

 • Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης συντάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό.

 

 • Η πόρτα του Σχολείου κλειδώνει 5΄ αφότου χτυπήσει το κουδούνι. Μετά την είσοδο όλων των μαθητών και των καθηγητών στις αίθουσες οι αργοπορημένοι μαθητές εισέρχονται στον προαύλιο χώρο, χωρίς να επιτραπεί η είσοδός τους στις αίθουσες. Σε ειδικές περιπτώσεις μη έγκαιρης προσέλευσης, οι μαθητές γίνονται δεκτοί στην τάξη, μετά από σχετική άδεια του Διευθυντή ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

 

 • Οι μαθητές που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να φύγουν, τους χορηγείται άδεια από το Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του, οι απουσίες τους, όμως, καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο.

 

 • Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη μόλις χτυπήσει το κουδούνι.

 

 • Μετά την είσοδο του διδάσκοντος στην αίθουσα διδασκαλίας, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή. Αυτό ισχύει για όλες τις διδακτικές ώρες.

 

 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής απομακρύνεται από την αίθουσα διδασκαλίας, απευθύνεται στη Διεύθυνση του Σχολείου για να ενημερωθεί το Ποινολόγιο.

 

 • Η παραποίηση απουσιολογίου, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και συνεπάγεται πειθαρχικές ποινές.

 

 • Το παιχνίδι με τις μπάλες στην αυλή επιτρέπεται μετά από την έγκριση και τις οδηγίες των γυμναστών.

 

 

 

 

3. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και πολιτισμένο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:

 • Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου.

 

 • Δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο (προαύλιο, τοίχους, κοινόχρηστους χώρους).

 

 • Δεν καταστρέφουν τα θρανία τους και γενικότερα σέβονται την αίθουσά τους και φροντίζουν να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

 

 • Ο μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο.

 

4. Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

 • Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, εκδρομή, ή μορφωτική επίσκεψη του Σχολείου, ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση του μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής.

 

 

Ο σεβασμός όλων στον Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου μας συμβάλλει στην καλύτερη και αρμονικότερη λειτουργία της σχολικής κοινότητας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Είναι αρχεία κειμένου τα οποία έχουν τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας.

Αποδέχομαι τα cookies από το συγκεκριμένο ιστότοπο.

EU Cookie Directive Module Information