Πλαίσιο Εσωτερικής Λειτουργίας (Εσωτερικός Κανονισμός) 4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Αττικής

Πλαίσιο Εσωτερικής Λειτουργίας (Εσωτερικός Κανονισμός)

4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Αττικής

2023 - 2024

 H σχολική κοινότητα είναι μια μικρή οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης κοινωνίας. Ο ρόλος του Σχολείου είναι να προετοιμάσει τους νέους να ενταχθούν ομαλά σε αυτήν και να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικά την επικείμενη μετάβαση. Επομένως, η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής:

 • Δεν στοχεύει στον περιορισμό της ελευθερίας οποιουδήποτε, αλλά στη θεμελίωση κλίματος συνεργασίας και ηρεμίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς).
 • Δεν θεωρεί τη «σχολική πειθαρχία» ως αυτοσκοπό, αλλά ενσωματώνει και την παιδαγωγική της πλευρά, με έμφαση στην πρόληψη και όχι στην καταστολή και την επιβολή των ποινών.
 • Ενθαρρύνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και προάγει τη συλλογική λειτουργία αναγνωρίζοντας παράλληλα την ατομική ευθύνη.
 • Διαμορφώνει έτσι ένα δημιουργικό σχολικό περιβάλλον και προσδίδει δημοκρατικό περιεχόμενο στη σχολική ζωή.

Α. Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές:

 • Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους μαθητές με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό.
 • Υποστηρίζουν τη μάθησή τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης.
 • Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, που το χαρακτηρίζει ο αμοιβαίος σεβασμός, η ελεύθερη έκφραση, ο πλουραλισμός των απόψεων, η αποφυγή των εντάσεων και των συγκρούσεων, προάγοντας το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας που τόσο έχει ανάγκη ο έφηβος μαθητής για να λειτουργήσει δυναμικά και να προχωρήσει.
 • Το Σχολείο θα βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του κάθε μαθητή / μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων / Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός.

Β. Υποχρεώσεις μαθητών:

 1. Συμπεριφορά - Εμφάνιση
 • Οι μαθητές σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για διδασκαλία.
 • Δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.
 • Προσέρχονται στο σχολείο και παραμένουν στο Σχολείο, τηρώντας του ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες όπως το σύνολο του προσωπικού και των εισερχομένων στον σχολικό χώρο.
 • Εισέρχονται στις διδακτικές αίθουσες για μάθημα, χωρίς να φέρουν μαζί τους φαγητά ή ποτά.
 • Σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες και λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας.
 • Η χειροδικία, η αυτοδικία και η άσκηση σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο. Γενικά η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή / και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος όπως προαναφέραμε είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.
 • Δεν καπνίζουν στους χώρους του Σχολείου - για λόγους υγείας αλλά και γιατί αυτό απαγορεύεται από το Νόμο - και σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών.

Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Σχολείου, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό.

 • Η εμφάνιση - αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια, ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Η άσκηση, όμως, αυτού του δικαιώματος, περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα και η ευπρέπεια.
 • Οι μαθητές προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με την προβλεπόμενη ένδυση.
 • Τα σχολικά βιβλία παρέχονται δωρεάν στους μαθητές. Η καταστροφή τους ευτελίζει την έννοια του βιβλίου και προσβάλλει την προσωπικότητα του μαθητή.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων πολυμεσικών συσκευών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από αυτήν και ζητηθεί από τον εκπαιδευτικό. Μαθητής ο οποίος γίνει αντιληπτός με αντίστοιχη συσκευή την παραδίδει στη διεύθυνση του σχολείου από την οποία την παραλαμβάνει ο γονέας του υπογράφοντας σχετική δήλωση ότι έλαβε γνώση της συγκεκριμένης πράξης.
 • Δεν επιτρέπεται η κάθε είδους φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση στους χώρους του σχολείου, χωρίς την άδεια της διεύθυνσης, την τήρηση των κανόνων του ΠΣΔ και τη συναίνεση των βιντεοσκοπουμένων.
 1. Προσέλευση και παραμονή στο Σχολείο
 • Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 08:15΄.
 • Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης συντάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό.
 • Η πόρτα του Σχολείου κλειδώνει 5΄ αφότου χτυπήσει το κουδούνι. Μετά την είσοδο όλων των μαθητών και των καθηγητών στις αίθουσες οι αργοπορημένοι μαθητές εισέρχονται στον προαύλιο χώρο, χωρίς να επιτραπεί η είσοδός τους στις αίθουσες. Σε ειδικές περιπτώσεις μη έγκαιρης προσέλευσης, οι μαθητές γίνονται δεκτοί στην τάξη, μετά από σχετική άδεια του Διευθυντή ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
 • Οι μαθητές που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να φύγουν, τους χορηγείται άδεια από το Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του, οι απουσίες τους, όμως, καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο.
 • Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη μόλις χτυπήσει το κουδούνι.
 • Μετά την είσοδο του διδάσκοντος στην αίθουσα διδασκαλίας, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή. Αυτό ισχύει για όλες τις διδακτικές ώρες. Σε περίπτωση που ένας μαθητής απομακρύνεται από την αίθουσα διδασκαλίας, απευθύνεται στη Διεύθυνση του Σχολείου για να ενημερωθεί το Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.
 • Η παραποίηση απουσιολογίου, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και συνεπάγεται πειθαρχικές ποινές.
 • Το παιχνίδι με τις μπάλες στην αυλή επιτρέπεται μετά από την έγκριση και τις οδηγίες των γυμναστών.
 1. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και πολιτισμένο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για μάθηση. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:

 • Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου.
 • Δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο (προαύλιο, τοίχους, κοινόχρηστους χώρους).
 • Δεν καταστρέφουν τα θρανία τους και γενικότερα σέβονται την αίθουσά τους και φροντίζουν να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.
 • Ο μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο.
 1. Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 • Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, εκδρομή, ή μορφωτική επίσκεψη του Σχολείου, ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. Απομάκρυνση του μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής.


Ο σεβασμός όλων στον Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου μας συμβάλλει στην καλύτερη και αρμονικότερη λειτουργία της σχολικής κοινότητας.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Είναι αρχεία κειμένου τα οποία έχουν τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας.

Αποδέχομαι τα cookies από το συγκεκριμένο ιστότοπο.

EU Cookie Directive Module Information