Σχέδια Δράσης & Αποτελέσματα

Σχέδια Δράσης

(που εκπονήθηκαν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Ν. 4692/20)

2023 - 2024: Αναρτήθηκε στο σύνδεσμο: http://4lyk-n-irakl.att.sch.gr/tmp/year-2023-school-0551707-form-14-synopsis.pdf 

2022 - 2023: Αναρτήθηκε στο σύνδεσμο: http://4lyk-n-irakl.att.sch.gr/tmp/year-2022-school-0551707-form-8-synopsis.pdf 

2021 - 2022: Αναρτήθηκε στο σύνδεσμο: http://4lyk-n-irakl.att.sch.gr/tmp/year-2020-school-0551707-form-3-synopsis.pdf 

 

Αποτελέσματα

(που εξήχθησαν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν. 4692/20)

2023 - 2024: Αναρτήθηκε στο σύνδεσμο: http://4lyk-n-irakl.att.sch.gr/tmp/year-2023-school-0551707-form-16-synopsis.pdf 

2022 - 2023: Αναρτήθηκε στο σύνδεσμο: http://4lyk-n-irakl.att.sch.gr/tmp/year-2022-school-0551707-form-10-synopsis-1.pdf

2021 - 2022: Αναρτήθηκε στο σύνδεσμο: http://4lyk-n-irakl.att.sch.gr/year-2021-school-0551707-form-5-synopsis.pdf 

2020 - 2021: Αναρτήθηκε στο σύνδεσμο: http://4lyk-n-irakl.att.sch.gr/year-2020-school-0551707-form-1-synopsis-final.pdf

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Είναι αρχεία κειμένου τα οποία έχουν τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας.

Αποδέχομαι τα cookies από το συγκεκριμένο ιστότοπο.

EU Cookie Directive Module Information